Người đàn ông Hymns Gin-Rebellion

Nếu có một phiên bản goth của bluegrass, người đàn ông gin sẽ dẫn đầu thể loại này. Đây là một album cực kỳ khó khăn, cực kỳ tối, bất chấp phân loại tuy nhiên rất đáng để kiểm tra.

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.