Jen Cloher (tự có tiêu đề)

Điều gì sẽ xảy ra nếu Lou Reed là phụ nữ, cũng như anh ta sáp nhập với Patty Smith?

Úc, Jen Jen Cloher đã tạo ra âm nhạc vì đầu thế kỷ, tuy nhiên, nó đã đưa cô lên cho đến bây giờ để phát hành một album cùng tên. Có thể đó là một chỉ số về chính xác nó tự phục hồi như thế nào? Trong đó, cô hát những giai điệu về phân tâm học, nỗi đau cũng như sự khó chịu khi trở thành một người đồng tính nữ Công giáo, cũng như sống trong bóng tối của đối tác nổi tiếng hơn nhiều của cô, được đề cử Grammy Courtney Barret.

Cô ấy thậm chí còn khỏa thân trên trang bìa!
Jen Cloher của Jen Cloher

Leave a Reply

Your email address will not be published.