Lupe fiasco đã trở lại!

Cũng như anh ấy tốt! Tôi đã thất vọng với Lupe khi anh ấy là một nghệ sĩ mixtape, cũng như tin rằng thực phẩm cũng như rượu là một trong những album rap hay nhất của Double Aughts. Tôi đã không thích những thứ sau này của anh ấy, tuy nhiên tôi đã nghe Tetsuo cũng như tuổi trẻ. Không biết từ đâu, anh ấy đã cung cấp cho chúng tôi một bản mixtape có chủ đề Ai Cập cũng như một khu vực trên một khu vực cho thấy cùng một loại chấm dứt thông minh chính xác mà anh ấy đã mang đến khi anh ấy xuất hiện Kanye cũng như Jay-Z cả trên kim cương được phối lại vĩnh viễn.

Anh ấy là một trong những người trữ tình giỏi nhất vào ngày hôm nay.

Lupe Fiasco – Pharaoh Chiều cao

Leave a Reply

Your email address will not be published.