Joe Kickass-The Walk That Water EP

Joe Kickass, EP mới nhất cảm thấy giống như lời bài hát hoặc món quà của Gab: Old School Flow, thông minh lời bài hát và nhịp đập vượt biên giới giữa đầu những năm 1990 và bây giờ.

Những thứ rất tốt, nhìn về phía trước để nghe nhiều hơn từ anh ấy trong tương lai.

Cuộc đi bộ mà Ep Water của Joe Kickass

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.