Báo cáo buổi sáng của Arkells

wow. Lấy một viên đá nhỏ, một số đám đông đen và kết hợp với sản xuất hiện đại và bạn đã có một album nhạc rock cổ điển tuyệt vời từ một ban nhạc mới, người Canada vừa lưu diễn với Frank Turner!

Leave a Reply

Your email address will not be published.