Black Mountain, tháng 2 năm 2008

Black Mountain có album hay thứ 17 của năm. Không đủ bạn nghe nó hoặc cho nó một cơ hội, vì vậy tôi đã đăng một chương trình trực tiếp từ tháng 2 để khiến bạn quan tâm. Có hai thị hiếu bên dưới, phần còn lại của bộ nằm trong tệp zip.

Tuy nhiên, trước đó, don không quên vào bao cao su Trojan Giveaway.

Bão tố cao

Ở lại miễn phí

Tệp zip

CultureBully sườn Top 15 Mash Ups năm 2008 (theo liên kết)

Ragged Claws, EP hoàn toàn miễn phí (theo liên kết)

Leave a Reply

Your email address will not be published.