Danh sách truyện tranh: Boom! Các studio phát hành mới cho ngày 17/08/2016

Danh sách truyện tranh: Boom! Các phát hành mới của Studios cho Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2016, bởi Charles LePage.

Backstagers #1 (của 8) (Cover A Veronica Fish), $ 3,99BackStagers #1 (của 8) (Cover B Bridget Underwood), Arbackstagers #1 (của 8) (Cover C Rob Guillory), Arclarence Tập 1 TP, $ 14,99 #3 (của 4) (bao gồm David Marquez), $ 3,99klaus #7 (của 7) (Cover a Dan Mora), 3,99Kong Đảo Skull #2 (của 6) Đảo #2 (của 6) (Cover B Stan Sakai), Arlucas Stand #3 (của 6) (Cover A Riley Rossmo), $ 3,99lumberjanes #29 (Cover a Kat Leyh), $ 3,99lumberjanes #29 (Cover B Rachael Smith) , Ar

Xin lưu ý- không phải tất cả các tiêu đề này sẽ thực sự đến tất cả các cửa hàng. Vui lòng cho tôi biết nếu bất kỳ tên hoặc số nào sai. Sử dụng danh sách kiểm tra có thể in trong danh sách Comiclist để tạo danh sách mua sắm cho cửa hàng truyện tranh địa phương của bạn. Để tìm một cửa hàng truyện tranh địa phương, xin vui lòng duyệt danh sách chính của các cửa hàng thẻ truyện tranh & giao dịch. Kiểm tra GoCollect và sử dụng hướng dẫn giá truyện tranh gần thời gian thực của họ. Đăng ký qua email hoặc RSS.

© 1995-2016 Charles S. LePage. Công việc này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-Noncommial-Share Alike 3.0 Hoa Kỳ. Để xem một bản sao của giấy phép này, hãy xem hoặc gửi thư cho Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, Hoa Kỳ. Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc sử dụng công việc này nên được chuyển đến Charles LePage tại Chuck@comiclist.com.

Đọc và theo dõi các bản phát hành mới nhất từ ​​Boom! Studios:

Đọc và theo dõi các tin tức mới nhất từ ​​Boom! Studios:

Chia sẻ cái này:
Đăng lại

Reddit
Twitter

LinkedIn
Tumblr

Telegram
Pinterest

Facebook
Túi

WhatsApp

Như thế này:
Thích tải …

Có liên quan

Danh sách truyện tranh: Boom! Các studio phát hành mới cho 10/19/2016comiclist: Boom! Các phát hành mới của Studios cho Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016, bởi Charles LePage. Truyện tranh thời gian phiêu lưu #4 (Cover A Marina Julia), 3,99 đô la Truyện tranh thời gian phiêu lưu #4 (Cover B Andrew Greenstone), 3,99 đô la Truyện tranh thời gian phiêu lưu #4 (Cover C Antonio S
Ngày 17 tháng 10 năm 2016in “Truyện tranh”

Danh sách truyện tranh: Boom! Các studio phát hành mới cho 10/19/2016comiclist: Boom! Các phát hành mới của Studios cho Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016, bởi Charles LePage. Truyện tranh thời gian phiêu lưu #4 (Cover A Marina Julia), 3,99 đô la Truyện tranh thời gian phiêu lưu #4 (Cover B Andrew Greenstone), 3,99 đô la Truyện tranh thời gian phiêu lưu #4 (Cover C Antonio S
Ngày 17 tháng 10 năm 2016in “Truyện tranh”

Danh sách truyện tranh: Boom! Các studio phát hành mới cho 10/19/2016comiclist: Boom! Các phát hành mới của Studios cho Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016, bởi Charles LePage. Truyện tranh thời gian phiêu lưu #4 (Cover A Marina Julia), 3,99 đô la Truyện tranh thời gian phiêu lưu #4 (Cover B Andrew Greenstone), 3,99 đô la Truyện tranh thời gian phiêu lưu #4 (Cover C Antonio S
Ngày 17 tháng 10 năm 2016in “Truyện tranh”

Posted Under Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.