Babetown-1989 là địa ngục

Ryan Adams đã bao gồm toàn bộ kỷ lục quái vật Taylor Smith 1989 năm ngoái. Điều chỉnh cho bài hát. Bây giờ, bộ đôi độc lập (và nhóm vợ/vợ) Babetown đã bao gồm các giai điệu từ album Ryan Adams Hồi Hồi tình yêu là Hell Hell theo phong cách của Taylor Swift. Nó gần giống như một album mash-up, khái niệm cao, cũng như rủi ro, điều này có thể nhanh chóng trở nên ngu ngốc. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, nó hoạt động khá tốt.

Ồ, cũng như chúng bao gồm Wonderwall, đó là một bìa Oasis. Để đảm bảo rằng chỉ ra Babetown đang chơi như thể Taylor Swift đang bao gồm Ryan Adams bao gồm Oasis. Ồ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.